Thursday, February 18, 2010

Mithya ha Sansar

(text has been copied from the youtube channel)
मिथ्या हा संसार । अवघा मायेचा बाजार ॥१॥
mithyaa haa sansaara | avaghaa Maayecha baazaar ||1||

स्त्रिया पुत्र धन । हे तो सर्व मायिक जाण ॥२॥
striyaa putra dhan | he to sarva Maayika jaana ||2||

यांत गुंतू नको नरा । न करी आयुष्य मातेरा ॥३॥
yaat guntoo nako naraa | na kari aayushya maateraa ||3||

वाचे वदे हरिहर । करी ध्यान निरंतर ॥४॥
vaache vade Harihara | kari dhyaan nirantara ||4||

एका जनार्दनी नरा । नित्य भज हरिहरा ॥५॥
Ekaa Janaardani naraa | nitya bhaja Hariharaa ||5||

No comments: