Saturday, April 22, 2006

JagadanandaKaraka

Pallavi
Jagadaanandakaarakaa Jaya Jaanaki Praana Naayakaa

Anupallavi
Gaganaadipat Kulajaraaja Rajeshwara
Sugunaakara Sura Sevya Bhavya Daayakaa Sadaa Sakala

Charanam

Amarataaraka Nichaya Kumudahita Paripoorna Anagha Sura Sura
Bhooja Dadi Payodhi Vaasaharana Sundaratara Vadhana Sudhaamayavacho
Brinda Govinda Saananda Maavara Ajaraapta Shubhakaraa Aneka (Jagadaa)

Nigama Neerajamrutaja Poshaka Animisha Vairi Vaaridha Sameerana
Khaga Turanga Satkavi Hrudaalaya Aganita Vaanaraadhipa Nataanghriyuga (Jagadaa)

Indra Neelamani Sannibhaapaghana Chandra Surya Nayanaaprameya

Vaageendra Janaka Sakalesha Shubhra Naagendra Shayana Shamana Vairi Sannuta (Jagadaa)

Monday, April 10, 2006

rabia

call of sufi mystic rabia

O God! Whatever share of this world
Thou hast allotted to me,
bestow it on Thine enemies.
and whatever share of the next world
Thou hast allotted to me,
bestow it on Thy friends.
Thou art enough for me."

"O God! If I worship Thee in fear of Hell,
burn me in Hell;
and if I worship Thee in hope of Paradise,
exclude me from Paradise;
but if I worship Thee for Thine own sake
withhold not Thine Everlasting Beauty!

Sunday, April 09, 2006

bhavayami gopalbalam

an immortal stuti by annamacharya
Kirtanam :

भावयामि गोपाल बालम् मनसेवितम
तत पदम चिन्त्येयम सदा
कटी घटीत मेघला खचित मणी घण्टिका
पटल निन देन विभ्राजमानं
कुटिल पद घटित संकुल सिंजितेन तम
चटुल नटना समुज्ज्वल विलासम

निरत कर कलिता नवनीतम ब्रह्मादि
सुर निरकर भावना शोभित पदम
तिरुवेंकटा चल स्थ्तिम अनुपमम् हरिम्
परमा पुरुषम गोपलबालम

- श्री अन्नामचार्य