Saturday, April 22, 2006

JagadanandaKaraka

Pallavi
Jagadaanandakaarakaa Jaya Jaanaki Praana Naayakaa

Anupallavi
Gaganaadipat Kulajaraaja Rajeshwara
Sugunaakara Sura Sevya Bhavya Daayakaa Sadaa Sakala

Charanam

Amarataaraka Nichaya Kumudahita Paripoorna Anagha Sura Sura
Bhooja Dadi Payodhi Vaasaharana Sundaratara Vadhana Sudhaamayavacho
Brinda Govinda Saananda Maavara Ajaraapta Shubhakaraa Aneka (Jagadaa)

Nigama Neerajamrutaja Poshaka Animisha Vairi Vaaridha Sameerana
Khaga Turanga Satkavi Hrudaalaya Aganita Vaanaraadhipa Nataanghriyuga (Jagadaa)

Indra Neelamani Sannibhaapaghana Chandra Surya Nayanaaprameya

Vaageendra Janaka Sakalesha Shubhra Naagendra Shayana Shamana Vairi Sannuta (Jagadaa)

No comments: